Petrolimex giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 22.6.2018 (giảm rồi)

Petrolimex giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 22/06/2018

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 22/06/2018

petrolimex-giam-gia-xang-dau-tu-15-gio-ngay-22-6-2018


0 nhận xét