Giá xăng dầu từ 15 h ngày 12/08/2020

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 12/08/2020

Các khoản mục

ĐV tính

M95

E5

DO 0.05%S

KO

FO 180

Chi phí định mức*

VNĐ/LÍT,Kg

1050

1250

950

950

600

Lợi nhuận định mức

VNĐ/LÍT,Kg

300

300

300

300

300

Thuế BVMT

VNĐ/LÍT,Kg

4000

3815

2000

1000

2000

Thời điểm 15h00 h00 ngày 12/08/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  27/08/2020.

*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Quí III/2020

-Nhập từ Asean                Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0%

-Nhập khẩu từ Korea       Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0%

-Mua từ Dung Quất        Xăng 7% Dầu 7%

-Mua từ Nghi Sơn           Xăng, DO Không dưới 7%

*Chi phí định mức: Chi phí dành cho hoạt động của đầu mối và đại lý phân phối

*Lợi nhuận định mức: Lợi nhuận định mức của các đầu mối nhập khẩu

*Mức trích quỹ BOG: Mức trích cho quỹ bình ổn

*SDQ: Mức chi sử dụng quỹ bình ổn hiện tại và trước đó

*Giá  đang áp dụng E100  13.230 VND/lit chưa có VAT

gia-xang-dau-tu-ngay-15-h-ngay-12-08-2020

https://www.giaxangdau.net tổng hợp

0 nhận xét